Elektrikár-Inštalatér 0917 419 350

Silnoprúd, slaboprúd

  • Výmena elektrorozvodov v stupačke
  • Výmena svietidiel na chodbách v bytových domov
  • Výmena rozvodných skriniek v byte
  • Elektroinštalácie v byte
  • Montáž a demontáž svietidiel
  • Montáž a demontáž zásuviek
  • Montáž a demontáž vypínačov
  • Zapojenie elektrických spotrebičov
  • Revízne správy - Hromozvody